Osnažimo mrežu osobnih asistenata na području Liburnije 2

Provoditelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije

 

RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM – FAZA II

“Osnažimo mrežu osobnih asistenata na području Liburnije 2”

 

O projektu

Cilj projekta je pružanje osobne asistencije mladim i odraslim osobama s teškim stupnjem invaliditeta na području grada Opatije i njenog okolnog područja. Brigu o njihovim potrebama pruža sama obitelj te osobe a invaliditetom u tim slučajevima izražavaju potrebu za što većom samostalnosti.

Osobna asistencija je pojam koji se odnosi na asistenciju osobama u onim aktivnostima koje bi osoba obavljala sama da nema tjelesnih ili intelektualnih oštećenja. Osobna asistencija indirektno poboljšava kvalitetu života i članovima obitelji time što ih djelomično rasterećuje. Projektom će se omogućiti sveukupno 13 asistenata.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Strukturni fondovi

Europski socijalni fond

Naši partneri

udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije