Projekti

Projekti

Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije trenutno provodi dva projekta osobne asistencije te jedan aktivnosti za mlade s intelektualnim teškoćama:

1. Usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom

Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije pruža svojim članovima usluge osobne asistencije od 2008. godine kada je započela s provedbom Pilot projekta. Trenutno je u provedbi trogodišnji projekt Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koji osigurava uslugu za šest članova udruge I zapošljava šest osobnih asistenata. Osobni asistenti korisniku pružaju uslugu asistencije 80 sati mjesečno, fleksibilno u dogovoru s korisnikom. Poslovi osobnog asistenta obavljaju se sukladno listi potreba korisnika, a uključuju aktivnosti od pomaganja pri podizanju iz kreveta, obavljanju osnovne higijene do pomoći u kući, pri izlasku iz kuće, obavljanjau nekih radnih ili slobodnih aktivnosti, novčanih transkcija i sl. Ovom uslugom poboljšava se kvaliteta života osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta te njihova socijalna uključenost.

2. RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM – FAZA II

Cilj projekta je pružanje osobne asistencije mladim i odraslim osobama s teškim stupnjem invaliditeta na području grada Opatije i njenog okolnog područja. Brigu o njihovim potrebama pruža sama obitelj te osobe a invaliditetom u tim slučajevima izražavaju potrebu za što većom samostalnosti. Osobna asistencija je pojam koji se odnosi na asistenciju osobama u onim aktivnostima koje bi osoba obavljala sama da nema tjelesnih ili intelektualnih oštećenja.

Vidi više

3. Igrom kroz život

Projekt Smajlići dio je šireg programa Opatija – zdravi grad koji svojim aktivnostima djeluje na fizičke, psihičke i socijalne dimenzije zdravlja svih svojih građana. U Smajliće je uključeno 10-ak mlađih članova Udruge (16 do 26 godina života) koji se okupljaju svakim radnim danom te provode različite aktivnosti s asistentima. Za Smajliće su organizirane različite kreativne, likovne i glazbene radionice, terapijsko jahanje kao i aktivnosti s ciljem osposobljavanja za samostalni život (briga o sebi, svakodnevni poslovi u kućanstvu, upravljanje novcem i sl.) Članovi su uključeni i u mnoge aktivnosti lokalne zajednice (obilježavanje Dana Grada, koncerti, sportske aktivnosti) s ciljem socijalne integracije u sredinu u kojoj žive. Dugoročni cilj ovog projekta je omogućavanje samostalnog življenja mladih osoba s invaliditetom.

Naši partneri

udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije
udruga osoba s invaliditetom grada opatije